11

لینک های مرتبط

قیمت های آنلاین

سخن مدیریت

خط مشي سيستم مديريت كيفيت
امروزه، فعاليتهاي اقتصادي جهان با تركيبي از سازمانهاي كــوچك، متوسط و بزرگ انجام مي شوند. همه اين سازمانها، جهت غلبه بر رقباي خود و ارضاء نيازهاي مشتريان، شديدا با يكديگر به رقابت مي پردازند. همانطور كه شاهد تغيير و تحولات شگرفي در زمينه هاي مختلف هستيم، امروزه، جهان با تغييرات بسياري مواجه بوده و رقابت بين سازمانها شــــدت زيادي پيدا كرده است. براي كسب موفقيت در ميدان رقابت، سيستم هاي سازماني بايد از نوعي برنامه ريزي بهره گيرند كه آينده نگر و محيط گرا باشد تا ضمن شناسايي عوامل و تحولات محيطي، تاثير اين عوامل بر سازمانها و نحوه تعامل سازمانها با آنها را در يك افق زماني بلندمدت مشخص كند. بنابراين، اين سازمانها براي كاميابي، نيازمند برنامه ريزي هستند. نحوه برنامه ريزي سازمانها و وجود تفاوتهايي در اندازه، حجم و ماهيت فعاليت شان ، آنها را ازهم متمايز مي نمايد.

شركت پالايش نفت و گاز پیروزی قصد دارد تا روانكارها و ديگر فرآورده هاي وابسته به آن را فراهم نمايد و سازگار و هماهنگ با استانداردهاي ميهني و جهاني،در سراسر ايران و نيز فراسوي مرزهاي آن به فروش رساند. همچنين با پرهيز از آلودن زمين و زيستگاه خود ، با بهره گيري از تازه ترين دستاوردهاي دانش و فن آوري بشري، بيشترين فروش را در جهان داشته باشد و با نام يكي از سودآورترين شركت هاي ايراني در بازار روانكارها شناخته شود و  با اين روش به مشتريان و سرمايه گذاران خود سود رساند و خرسندي آنان را به دست آورد.

شركت پالایش نفت و گاز پیروزی با به كارگيري دانش كاركنان و فن آوري هاي نوين و با توليد، پخش، خريد و فروش فرآورده هاي گوناگون در عرصه روانكاري برابر با استانداردهاي كيفيتي و ديگر بايسته هاي آن، كه با گسترش فروش فرآورده ها و افزايش درآمد سرمايه گذاران همراه خواهد بود، بايد بر بهره وري خود بيفزايد. از اين رو، سامانه ي مديريت كيفيت پالایش نفت وگاز پیروزی بر پايه ي آرمان ها، چشم اندازها و توانمندي هاي آن و با پذيرش رويكرد توليدي با باورهاي زير بنا نهاده مي شود.

در اين راستا ، شركت، اهداف ذيل را سرلوحه فعاليتهای خويش قرار داده است :
افزايش رضايت مشتريان و طرفهاي ذينفع با درك صحيح و برآورده سازي نيازها و خواسته هاي آنان در خصوص مسـائل كيفيتي، زيست محيطي و ايمني و بهداشـت حرفه اي .
توجه و اهتمام به تحقيق و توسعه به عنوان ابزاری برای افزايش کيفيت، کاهش قيمت تمام شده، طراحی و توليد محصولات دوستدار محيط زيست.
انطباق کامل فعالیت ها و تولید محصولات شرکت با مقررات و قوانین ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ، الزامات و استانداردهای صنعت روانکارها و دیدگاههای سازمان ذیربط.
آموزش مستمر و مداوم  به منظور رشد مهارت هاي كاركنان و ارتقاء آگاهي هاي كيفيتي، ‌زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي .
تعهد به تبعيت از كليه استانداردها، قوانين و مقررات ملي و بين المللی در خصوص مسائل کيفيتی، رعايت مسائل زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي.
کاهش آلاينده های محيط زيست و حوادث محيط کار.
پافشاري در برآورده شدن بايدها، نيازها و خواسته هاي خريداران ومصرف كنندگان.
ارزيابي توليدات بر پايه ارزش افزوده آنها.
دستيابي به آنچه براي توليدات برنامه ريزي شده است.
بهبود پيوسته توليدات و اثربخشي آنها بر پايه اندازه گيري ها.
نياز روز افزون به فرآورده هاي تازه و گسترش دامنه توليد و زنجيره فرآورده ها.
بهبود مداوم كيفيت از طريق ارتقاء بهره وري ، كاهش ضايعات ، افزايش مرغوبيت ، تثبيت قيمت و تحويل بموقع كالا و خدمات .
اطلاع از ميزان بازخورها و نظرات مشتريان در كل مراحل ارائه محصول و خدمات در راستاي رضايتمندي مشتريان .
استفاده بهينه از ماشين آلات و تجهيزات روز دنیا به جهت افزايش بهره وري در توليد ، از طريق بهبود روشها , نگهداري صحيح و دقيق و ارائه آموزش در اين زمينه ها .
ايجاد مكانيسمهاي پايش , اندازه گيري و تحليل به منظور بهبود ميزان اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت .
بهبود مستمر فعاليت هاي زيست محيطي از طريق بهبود روشها ، كاهش مصرف مواد و انرژي و تقليل ضايعات توام با اندازه گيري و نظارت مداوم

رعايت قوانين لازم الاجراي زيست محيطي حاكم در جمهوري اسلامي ايران
توجه: برای برقراری سیستم مدیریت کیفیت ، از استانداردهای ملی تدوین شده و در زمینه سیستم مدیریت زیست محیطی، از الگوهای صنعت سبز استفاده می گردد. در شرکت پالایش نفت و گاز پیروزی بر اين باوریم كه ناچارا، همه خريداران خرد و انبوه را از به كارگيري فرآورده هاي پالایش نفت و گاز پیروزی خشنود سازيم، چرا كه خرسندي آنان همراه با همكاري فراگير كاركنان، گرانبهاترين توشه هاي ما براي رسيدن به چشم انداز شركت خواهد بود و با عنايت به اعتبار شركت در سطح جامعه ايراني، اميد آن دارم كه همه كاركنان شريف شركت پالایش نفت و گاز پیروزی تمامي توانمندي، نوآوري و تخصص خود را براي اجراي بهينه اين سيستم و در نهايت جهاني شدن شركت به كار گيرند.

مديريت ارشد شركت پالایش نفت و گاز پیروزی در دوره هاي زماني مشخص و حداقل يك بار در سال، تناسب و كفايت اين خط مشي را مورد بازنگري قرار خواهد داد.

الف- اهداف سيستم مديريت كيفيت:
1 - نگهداشت سطح توليد واحدهاي فعلي و استفاده از ظرفيت توليدي
2 - افزايش سهم فروش محصولات ظرفدار
3 - توسعه همكاري با شركت‌‌هاي خارجي
4 - افزايش تنوع محصولات
5- بهبود مستمر فرايند كاري
6- بهينه سازي مصرف مواد و انرژي
7- ارتقاء سطح سلامت كاركنان و پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار

ب - نظام مديريتي وارتقاء بهره وري منابع سازمان
1- توسعه تفكر و شيوه مديريت استراتژيك در سطوح مديريت سازمان
2- تقويت نظارت به ويژه نظارتهاي پيش نگر و در حين عمل
3- ارتقاء فرهنگ مشاركت در سطح سازمان
4- تسهيل و تسريع در فرآيند تصميم گيري

ج- منابع انساني
1 - بهبود امكانات رفاهي پرسنل سازمان
2- ارتقاء سطح دانش فني و سطح توانمندي تخصصي نيروي انساني با استفاده از
آموزشهاي كاربردي ضمن خدمت
3- شايسته سالاري در انتصابات  و ايجاد تناسب بین شغل و شاغل
4- ارتقاء انگيزش و رضايتمندي شغلي كاركنان
5- توسعه و ارتقاء سطح كيفي نيروي انساني IT در سازمان
مدير عامل شركت پالایش نفت و گاز پیروزی

طراحی سایت توسط NPRZ