35

لینک های مرتبط

قیمت های آنلاین

حکم انتصاب

مدیرعامل شرکت پالایش نفت و گاز پیروزی ، طی حکمی از تاریخ 96/6/28 سرکار خانم زینب فرجی  الموتی را به سمت مدیر امور اداری شرکت های گروه پالایش نفت و گاز پیروزی منصوب نمود.
متن حکم مذکور به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

« حکم انتصاب »

سرکار خانم زینب فرجی الموتی
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با قبول پیشنهاد معاون محترم مالی و اداری گروه به موجب این حکم به سمت مدیر امور اداری شرکتهای گروه پالایش نفت و گاز پیروزی منصوب می شوید.
امیدوارم با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایت ائمه معصومین علیهم السلام و رعایت جوانب شرعی و قانونی، امانت داری، مقررات و آئین نامه های مربوطه، توجه به منافع و مصالح شرکت، استفاده از تمام ظرفیت ها و سرمایه های انسانی متخصص و مجرب و اقدامات مبتنی بر برنامه ریزی و پایش عملکرد در راستای نیل به اهداف تبیین شده به ویژه اصول و سیاستهای تولیدی و اشتغال زایی و صیانت از حقوق سهامداران و کارکنان شرکت و تحت مدیریت معاون محترم امور مالی و اداری گروه تلاش نمائید.
از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله مسئلت می نمایم.

و من ا... التوفیق
مدیر عامل – حمید وارثی

طراحی سایت توسط NPRZ